Archiv štítku

Přijetí na konzervatoř

Blahopřejeme naší studentce Josefíně Davídkové, která v lednu úspěšně složila přijímací zkoušky na konzervatoř v Pardubicích a byla přijata ke studiu hry...

Blahopřání Julii

Blahopřejeme naší studentce Julii Čapkové, která v lednu t.r. úspěšně složila přijímací zkoušky na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a byla...

Přijetí na střední školu

Gratulujeme žákyním naší školy Nikol Dubravcové a Karolíně Kubecové k úspěšnému složení talentových zkoušek z hudebních předpokladů . Děvčata byla přijata na Střední pedagogické...

Přijetí na střední školy s talentovou zkouškou

Gratulujeme žákyním výtvarného oboru Lence Mrkvičkové a Barboře Stejskalové, které obě úspěšně složily talentové zkoušky s výtvarným a hudebním zaměřením. Lenka Mrkvičková bude studovat...

Přijetí na konzervatoř

Markéta Vodrážková, žákyně ze třídy paní učitelky Blanky Skálové, v lednu úspěšně vykonala přijímací zkoušky na Konzervatoři v Kroměříži, obor klavír. Při...

Přijetí na střední umělecké školy ve školním roce 2014/2015

Gratulujeme žákyni výtvarného oboru Anetě Krskové k přijetí na Střední uměleckoprůmyslovou školu ve Světlé nad Sázavou na obor: bytový architekt. Rovněž Eva Pejšková složila...

Talentové zkoušky na střední školy za šk.r.2013/2014

Talentové zkoušky na školy s výtvarným zaměřením úspěšně vykonaly tyto žákyně: Marie Doležalová- na SUPŠ v Praze i v Jihlavě- obor malba, ilustrace....

Talentové zkoušky

Žákyně tanečního oboru, Kateřina Ferenczová, vykonala rozdílové zkoušky a byla přijata na konzervatoř Taneční centrum Praha. Na TCP přestoupila od 2.pololetí. Katce se...

Přijatí žáci na umělecké školy

Rádi bychom Vám představili žákyně naší školy, které ve školním roce 2012/13 úspěšně vykonaly talentové zkoušky a byly přijaty na umělecké školy. Hudební...