Přijímání nových žáků probíhá vždy první den školního roku.


   V průběhu školního roku je možné zapsat nového žáka do jednotlivých oborů pouze v případě volné kapacity.


   Bližší informace:

Hudební obor: Mgr. Lenka Šoposká 569 426 783,
mobil 777 16 43 47, szus.hb@tiscali.cz

Taneční obor: Jana Šilarová
mobil 736 442 853, tanecni.obor@seznam.cz

Výtvarný obor: Andrea Buráňová
mobil 732 128 742, vytvarny.obor.szus@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Perličky