Přijímání nových žáků

Je spuštěna "Přihláška ke studiu" pro přihlašování nových žáků na 1. pololetí  školního roku 2024/2025. Prosíme rodiče, aby vyplnění formuláře věnovali náležitou pozornost. Osobní údaje žáka je třeba zadat v souladu s rodným listem dítěte (jméno, příjmení...).

 

Děti narozené v rozmezí 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020 přijímáme POUZE do výuky Přípravné hudebně-pohybové výchovy (v interaktivní přihlášce zadejte takto:  obor - HUDEBNÍ, studijní zaměření Přípravná hudebně-pohybová výchova). Mladší děti do výuky přijmout nemůžeme. Starší děti přijímáme do hudebního, tanečního nebo výtvarného oboru.

 

Přihlašování ke studiu

  • Do přípravného studia jsou žáci přijímáni zpravidla po jednom měsíci docházky. 

  • Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou žáci přijímáni zpravidla k 1. 9. daného školního roku. Pokud byl žák zařazen již do přípravného studia, přihláška do základního studia se nepodává.

 

Přijatý registrační formulář (interaktiví přihlášku ke studiu) potvrdíme emailem nejpozději do týdne. Potvrzení registrace není zároveň informací o přijetí do výuky - registrovaní žáci budou přijímáni dle volné kapacity na základě rozhodnutí ředitelky školy Mgr. Lenky Fejtové. V případě, že neobdržíte potvrzení registrace, kontaktujte prosíme vedení školy telefonicky.

 

Bližší informace:

Hudební obor: Mgr. Lenka Fejtová 
mobil 777 16 43 47, szushb@szushb.cz

Taneční obor: Jana Šilarová
mobil 736 442 853, tanecni.obor@seznam.cz

Výtvarný obor: Andrea Buráňová
mobil 732 128 742, vytvarny.obor.szus@seznam.cz

 

Přípravná hudebně pohybová výchova: Mgr. Jana Lstibůrková
ja.janasecka@gmail.com

Přihláška ke studiu