Přijímání nových žáků

Od 1. února 2021 je spuštěn registrační formulář pro přihlašování nových žáků na školní rok 2021/2022. Prosíme rodiče, aby vyplnění formuláře věnovali náležitou pozornost.

Do výuky Přípravné hudebně-pohybové výchovy můžeme přijmout děti, které jsou narozeny v rozmezí 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017. Mladší děti do výuky přijmout nemůžeme. Starší děti přijímáme do hudebního, tanečního nebo výtvarného oboru.

Přijatý registrační formulář potvrdíme emailem nejpozději do týdne. Potvrzení registrace není zároveň informací o přijetí do výuky - registrovaní žáci budou přijímáni dle volné kapacity na základě rozhodnutí ředitelky školy Mgr. Lenky Fejtové. V případě, že neobdržíte potvrzení registrace, kontaktujte prosíme vedení školy telefonicky.

 

Bližší informace:

Hudební obor: Mgr. Lenka Fejtová 569 426 783,
mobil 777 16 43 47, szus.hb@tiscali.cz

Taneční obor: Jana Šilarová
mobil 736 442 853, tanecni.obor@seznam.cz

Výtvarný obor: Andrea Buráňová
mobil 732 128 742, vytvarny.obor.szus@seznam.cz

Přípravná hudebně pohybová výchova: Jana Lstibůrková
ja.janasecka@gmail.com

Přihlášení ->