Přijímání nových žáků

Je spuštěn registrační formulář pro přihlašování nových žáků na 1. pololetí  školního roku 2024/2025. Prosíme rodiče, aby vyplnění formuláře věnovali náležitou pozornost.

 

Do výuky Přípravné hudebně-pohybové výchovy můžeme přijmout děti, které jsou narozeny v rozmezí        1. 9. 2019 - 31. 8. 2020. Mladší děti do výuky přijmout nemůžeme. Starší děti přijímáme do hudebního, tanečního nebo výtvarného oboru.

 

Přihlašování ke studiu

  • Do přípravného studia jsou žáci přijímáni zpravidla po jednom měsíci docházky. Formulář pro písemnou přihlášku obdrží zákonný zástupce od vyučujícího v průběhu prvního měsíce vyučování. Vyplněnou a podepsanou přihlášku předá do 30. 9. daného školního roku vyučujícímu, případně zašle v téže lhůtě poštou.

  • Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou žáci přijímáni zpravidla k 1. 9. daného školního roku, a to na základě písemné přihlášky podané do konce předchozího školního roku. Pokud byl žák zařazen již do přípravného studia, přihláška do základního studia se nepodává.

 

Přijatý registrační formulář potvrdíme emailem nejpozději do týdne. Potvrzení registrace není zároveň informací o přijetí do výuky - registrovaní žáci budou přijímáni dle volné kapacity na základě rozhodnutí ředitelky školy Mgr. Lenky Fejtové. V případě, že neobdržíte potvrzení registrace, kontaktujte prosíme vedení školy telefonicky.

 

Bližší informace:

Hudební obor: Mgr. Lenka Fejtová 
mobil 777 16 43 47, szushb@szushb.cz

Taneční obor: Jana Šilarová
mobil 736 442 853, tanecni.obor@seznam.cz

Výtvarný obor: Andrea Buráňová
mobil 732 128 742, vytvarny.obor.szus@seznam.cz

 

Přípravná hudebně pohybová výchova: Mgr. Jana Lstibůrková
ja.janasecka@gmail.com

Přihlášení ->