Přijímání nových žáků

V současné době jsou všechna místa ve všech oborech naší školy obsazená. Pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat žáky pouze do přípravných výchov, pokud dojde k uvolnění místa.

 

Přípravná hudebně pohybová výchova - pro děti čtyř leté

 

Přípravná hudební, taneční nebo výtvarná výchova - pro předškoláky a žáky 1. tříd

 

Případní zájemci o studium v hudebním a výtvarném oboru si mohou poslat nezávaznou přihlášku na

email: szus.hb@tiscali.cz

Zájemci o studium v tanečním oboru na email: tanecni.obor@seznam.cz

 

Tato přihláška bude obsahovat :

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození a zařízení, do kterého dítě dochází ( MŠ, ZŠ – třída)

Obor – studijní zaměření (nástroj), o které máte zájem

Telefonický kontakt na zákonného zástupce

 

Takto došlé přihlášky budou zařazeny do pořadníku dle data přijetí a následně vyřizovány podle počtu uvolněných míst.

O možnosti zařazení Vašeho dítěte budete informováni telefonicky nebo emailem na Vámi uvedený kontakt.

 


   Bližší informace:

Hudební obor: Mgr. Lenka Šoposká 569 426 783,
mobil 777 16 43 47, szus.hb@tiscali.cz

Taneční obor: Jana Šilarová
mobil 736 442 853, tanecni.obor@seznam.cz

Výtvarný obor: Andrea Buráňová
mobil 732 128 742, vytvarny.obor.szus@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Perličky