Přijímání nových žáků

Aktuálně přijímáme předběžné přihlášky (registrace) nových žáků pro školní rok 2019/2020.

Přijatý registrační formulář potvrdíme emailem nejpozději do týdne. Potvrzení registrace není zároveň informací o přijetí do výuky - registrovaní žáci budou přijímáni dle volné kapacity na základě rozhodnutí ředitelky školy Mgr. Lenky Šoposké. 

Bližší informace:

Hudební obor: Mgr. Lenka Šoposká 569 426 783,
mobil 777 16 43 47, szus.hb@tiscali.cz

Taneční obor: Jana Šilarová
mobil 736 442 853, tanecni.obor@seznam.cz

Výtvarný obor: Andrea Buráňová
mobil 732 128 742, vytvarny.obor.szus@seznam.cz

 

Přípravná hudebně pohybová výchova: Jana Lstibůrková
ja.janasecka@gmail.com

Přihlášení ->