Pěvecké oddělení

   Posláním pěveckého oddělení je poskytnout žákům základy pěveckého vzdělání a vychovat z nich hudebníky, kteří ve svém životě budou moci uplatnit dovednosti získané při výuce.

   Studium je rozděleno do tří etap: přípravného stupně studia, prvního stupně základního studia, které trvá sedm let a druhého stupně základního studia, které je čtyřleté.

   Žáci se učí správnému dýchání, držení těla při zpěvu, správné artikulaci a postupně získávají další nové pěvecké návyky a dovednosti. Součástí výuky je nácvik nejen sólových písní, ale také vícehlasých skladeb. Žáci zpívají s doprovodem klavíru, či jiných vhodných nástrojů. Ve vyšších ročnících se žáci seznamují s muzikálovou a populární tvorbou, při jejichž výuce se používá audiotechnika.

   Od 4. ročníku I. stupně základního studia žáci uplatňují své dovednosti v pěveckém sboru. Ten je povinný pro všechny žáky. Žáci se zde společně podílí na nastudování sborových skladeb a učí se vícehlasému zpěvu. Na naší škole působí pěvecký sbor pod vedením Hany Belingerové. 

   Své dovednosti mohou žáci uplatnit při veřejných vystoupeních pořádaných školou, na různých hudebních akcích, při účasti v hudebních soutěžích a přehlídkách ZUŠ. Zpěv uplatňují naši absolventi například jako učitelky mateřských škol, učitelé na základních či středních školách, sbormistři, případně jako výkonní umělci. Naši pedagogové mají v pěveckém vzdělávání dlouhodobě velmi dobré výsledky. Žáci pěveckého oddělení se pravidelně umísťují na pěveckých soutěžích a jsou úspěšní i při přijímacích řízeních na SPgŠ, vysoké školy pedagogického směru i na konzervatoře.


 Vyučují:   Hamaričová Daniela
   Jůda Bohdan