Základní studium výtvarného oboru

   Ve výtvarném oboru se žáci učí základy výtvarných technik a řemeslného zpracování. Individuálním přístupem zdokonalujeme možnosti jednotlivých žáků v rozvíjení výtvarného nadání. Důležitá je radost z tvorby, spontánnost a rozvoj fantazie, které vedou k výchově žáka v kulturního a kultivovaného jedince.
 
 
   Výtvarný obor je členěn na přípravnou výtvarnou výchovu, základní studium prvního stupně a základní studium druhého stupně.
 

   Žáci prvního stupně se učí předměty plošná tvorba, prostorová tvorba a od 4. ročníku výtvarná kultura. V plošné a prostorové tvorbě se děti věnují v rámci různých projektových zadání základům kresby, malby, grafiky, modelování a tvarování z různých materiálů i práci s moderními médii. Výuka je zpestřována každý rok novými řemeslnými technikami ( enkaustika, rytí do ytongu, smaltování, batikování, práce s voskem, sádrou, power texem aj.) V předmětu výtvarná kultura získávají přehled o dějinách malířství, sochařství a architektuře. Diskutujeme o současném umění a výstavách.


   Žáky druhého stupně vyučujeme v předmětech výtvarné vyjadřování a výtvarná kultura. V rámci samostatných projektů rozvíjejí všechny získané zkušenosti, tříbí si vlastní výtvarný názor a vkus. Umí svou práci prezentovat a obhájit.


   Každý rok se koná výstava našich prací v KD Ostrov v rámci mezioborové spolupráce s tanečním a hudebním oborem. Práce našich žáků jsou celoročně vystaveny v prostorách ZŠ Nuselská. Pravidelně se účastníme soutěží a přehlídek výtvarných oborů. 
 

    Žáky, kteří mají zájem pokračovat ve studiu na výtvarných školách, úspěšně připravujeme k talentovým zkouškám.
 

 


Vyučuje: Buráňová Andrea