Houslové oddělení

   Housle jsou strunný smyčcový nástroj obohacující citové vnímání žáka, rozvíjející všechny složky  jeho hudebních schopností a  estetické cítění. Hra na housle má velmi široké možnosti uplatnění: v sólové hře, komorní hře, v orchestrech a folklórních souborech . Během studia mají žáci příležitost k veřejnému účinkování  na koncertech a soutěžích.
 

    Studium je rozděleno do tří etap: přípravného stupně studia, prvního stupně základního studia, které trvá sedm let a druhého stupně základního studia, které je čtyřleté.  

    Od 4. ročníku základního studia zahrnuje studijní plán povinnost hry v interpretačním souboru.
Žáci se zde společně podílí na nastudování skladeb a vyzkouší si tak souhru s dalšími muzikanty, či zpěváky. Na naší škole působí interpretační  soubor pod vedením Bohdana Jůdy. Ten sdružuje převážně žáky hrající na klavír, kytaru, housle, bicí a elektronické klávesové nástroje.
 
 
 
Vyučující:  Bořil Jaroslav, Mgr.
  Fejtová Lenka, Mgr.