Oddělení elektronických klávesových nástrojů

   Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) si v poslední době získávají stále více příznivců. Jejich obliba spočívá především v obrovské variabilitě jejich využití. Dnešní EKN mohou bez větších problémů zastoupit téměř jakýkoli jiný nástroj. Pokročilé metody vytváření zvuků dospěly tak daleko, že jsou EKN mnohdy od originálního nástroje prakticky nerozeznatelné.

   Výuka hry na EKN na naší škole probíhá ve skupinách 2 – 4 žáků. Studium je rozděleno do tří etap: přípravného stupně studia, prvního stupně základního studia, které trvá sedm let a druhého stupně základního studia, které je čtyřleté.    

   Hráči na EKN se uplatní jak v nejrůznějších hudebních ansámblech, tak i při sólové hře. Nástroje nabízí možnost hrát s doprovodem nejrůznějších stylů a simulovat tím hru celého souboru. Využíváním potenciálu EKN si žáci rozšiřují znalosti o nástrojích, hudebních stylech, možnostech tvorby a úpravy zvuků, získávají základní dovednosti skladatelské, improvizační a aranžérské.

 
 

Vyučující:   Bořil Jaroslav, Mgr.
   Jůda Bohdan