Oddělení dechových nástrojů

   V současnosti vyučujeme hru na zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a lesní roh.. Tyto nástroje patří v dnešní době mezi nejrozšířenější, jsou snadno dostupné a jejich využití je široké.

 

   Studium je rozděleno do tří etap: přípravného stupně studia, prvního stupně základního studia, které trvá sedm let a druhého stupně základního studia, které je čtyřleté.

 

   Po zvládnutí základních technických prvků hry jsou naši žáci zařazování do různých kolektivních uskupení – souborů, kde nacházejí své hráčské uplatnění, učí se spolupracovat, podílet se na tvorbě společného díla a sbírají zkušenosti při společném muzicírování. Od třetího či čtvrtého ročníku je pevnou součástí studia předmět “Komorní a souborová hra”, žáci mají příležitost hrát v souboru Flauti feroci, kde se uplatňují podle svých schopností ve hře na všechny nástroje rodiny zobcových fléten i ve hře na různé rytmické nástroje.

 

   Během svého studia se žáci naučí nejen správně zacházet se svým nástrojem, a zvládat první hudební krůčky, ale seznámí se s hudbou různých žánrů a stylů a získají inspiraci pro smysluplné využití svého volného času. 

 

Vyučují:  

Kerber Jan

 

Lstibůrková Jana, Mgr.

 

Málek Pavel, Dis.