Přípravná výtvarná výchova - PVV

   Výtvarný obor učí základy výtvarných technik a řemeslného zpracování. Individuálním přístupem zdokonalujeme možnosti jednotlivých žáků v rozvíjení výtvarného nadání. Důležitá je radost z tvorby, spontánnost a rozvoj fantazie, které vedou k výchově žáka v kulturního a kultivovaného jedince.  
    
   Výtvarný obor je členěn na přípravnou výtvarnou výchovu, základní studium prvního stupně a základní studium druhého stupně.   

   Přípravná výtvarná výchova je dvouletý studijní plán určený pro děti předškolního věku a žáky prvních  tříd.   

   Každý rok se koná výstava našich prací v KD Ostrov v rámci mezioborové spolupráce s tanečním a hudebním oborem. Práce našich žáků jsou celoročně vystaveny v prostorách ZŠ Nuselská. Pravidelně se účastníme soutěží a přehlídek výtvarných oborů.
Vyučuje: Buráňová Andrea