Přípravná hudební výchova - PHV

   Přípravná hudební výchova je úvodní předmět studia hudebního oboru, který navštěvují děti od 5 let. Hravou formou získávají první zkušenosti s hudbou. Cílem PHV je motivovat každé dítě k hudebnímu vyjadřování a rozvinout jeho hudební schopnosti, zejména hudební představivost, paměť a rytmické cítění. Výuka probíhá vždy jako „hudební dílna“, děti se na průběhu hodiny aktivně podílejí. Své schopnosti rozvíjejí v činnostech pěveckých, instrumentálních i poslechových. Využíváme nástroje Orffova instrumentáře, děti se učí správné manipulaci s nimi, i jejich správné a účelné použití v hudební praxi. Snažíme se o zlepšení vokálního (pěveckého) projevu dětí, s dodržováním zásad hlasové hygieny. Vytváříme dětem podnětné prostředí k realizaci jejich hudebních myšlenek i nápadů a prostřednictvím hudebních her rozvíjíme jejich fantazii a tvořivost, které budou základem jejich pozdějšího hudebního vzdělávání při studiu v ZUŠ.

 

Vyučuje:   Lstibůrková Jana, Mgr.