Oddělení bicích nástrojů

   Naše škola nabízí také výuku hry na bicí nástroje. Během studia se žáci seznámí zejména s hrou na malý buben, bicí soupravu, tympány a xylofon. Výuka je zaměřena na rozvíjení technických dovedností, hudební představivosti a praktické orientace v hudebních stylech jako jazz, populární a artificiální hudba. Po řádném ukončení studia jsou žáci schopni se uplatnit v hudebních uskupeních, souborech nebo orchestrech.

 

   Studium je rozděleno do tří etap: přípravného stupně studia, prvního stupně základního studia, které trvá sedm let a druhého stupně základního studia, které je čtyřleté. Zároveň uplatňují své dovednosti při hře v interpretačním souboru.

 

   Bicí oddělení pravidelně pořádá workshopy předních českých profesionálních bubeníků. Žáci se účastní soutěží a školních koncertů.


 

Vyučuje: Němec David