Oddělení akordeonové

   Akordeon dnes zaujímá vedle klasických nástrojů důležité místo. Jedná se o přenosný, vícehlasý nástroj, který plní v hudebním životě jak funkci samostatného sólového nástroje, tak nástroje doprovodného a souborového. Vzhledem k ostatním nástrojům je nástrojem poměrně mladým. Interpretace, způsob hry a samotné ovládání nástroje se neustále vyvíjí. Proto si výborní akordeonisté, kteří umí dokonale ovládat nástroj, sami mohou určit hudební styly, kterými obohacují své posluchače.

   Cílem akordeonového oddělení na SZUŠ Havl. Brod je podchytit všechny děti, které chtějí hrát na akordeon, aby si postupně mohly samy určit svůj nejoblíbenější styl (vážná hudba, jazz, rock, country, folklór, atd.)
 
 
Vyučují:  Laštovičková Ivana