Hudební nauka

   Hudební nauka je povinnou součástí učebních plánů všech hudebních oborů. Probíhá jednou týdně formou kolektivní výuky po dobu 5-ti let prvního stupně základního studia.

   Seznamuje žáky se základními hudebními pojmy a vede děti k rozvíjení hudebnosti, intonace, rytmu a hudební představivosti. Poskytuje vhled do hudební teorie, seznamuje se základy harmonie, dotýká se nauky o hudebních formách a hudebních nástrojích a nahlíží do dějin hudby. Dalším úkolem tohoto předmětu je vychovávat aktivní posluchače klasické hudby, kteří rozliší nejběžnější druhy hudby a poznají základní rozdíly v její interpretaci. Všechny získané informace jsou těsně propojeny s výukou hry na hudební nástroje a zpěvem.


  
Vyučují:
 
Fejtová Lenka, Mgr.
 

 

Jana Lstibůrková, Mgr.