Naše škola

   Soukromá základní umělecká škola, spol. s r.o. vznikla v roce 1994. Sídlo školy je v prostorách ZŠ Nuselská v Havlíčkově Brodě.

 

   Od počátku nabízíme vzdělávání ve třech oborech – hudebním, tanečním a výtvarném. Standardně ke studiu přijímáme děti od pěti let. V posledních letech jsme však otevřeli dveře i mladším hudebníkům či tanečníkům. Do přípravné hudebně-pohybové výchovy přijímáme děti od čtyř let. Od škoního roku 2012/2013 přechází naše škola na nový školní vzdělávací plán (ŠVP viz Dokumenty), který bude závazný pro žáky přípravných a prvních ročníků I. stupně základního studia a prvních ročníků II. stupně základního studia. Žáci ostatních ročníků pokračují podle stávajícího učebního plánu.

 

   Naším cílem je rozvíjet zájmy a estetické cítění každého dítěte v souladu s jeho přirozenou touhou objevovat nové věci, učit se a tvořit. Snažíme se vytvářet dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dětské kreativity a fantazie. Naši žáci nacházejí uplatnění v širokém spektru umělecké činnosti. Samozřejmostí je individuální přístup učitelů k žákům a úzká spolupráce s rodiči.

 

   Během školního roku jsou pravidelně organizovány koncerty hudebního oboru, na kterých účinkují žáci školy. Taneční obor pořádá každoročně velké představení v KD Ostrov spojené s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

 

   Žáci školy se pravidelně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží, kde velmi úspěšně reprezentují naši školu (Virtousi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Smetanovská klavírní soutěž v Plzni, Amadeus v Brně, Junior note v Praze, národní soutěže ZUŠ, Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze, Dětská přehlídka scénického tance, Tanec, tanec..., Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice, Mezinárodní výtvarná soutěž Malujeme po síti, přehlídka výtvarných prací žáků ZUŠ "Výtvarný svět na zámku", která je součástí festivalu Moravskotřebovské arkády a jiné).

 

   Mnoho našich absloventů uplatňuje získané vzdělání i ve svém dalším životě. Úspěšně skládají talentové zkoušky na konzervatoře, střední umělecké školy, střední pedagogické školy a vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření.

 

   Z pestré nabídky oborů si může vybrat každý, záleží pouze na chuti a zájmu dítěte, ochotě spolupracovat, naslouchat a tvořit.