Archiv zpráv

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, MŠMT vyhlásilo ve dnech 26. a 27. října 2020 volné dny. Na ně navazují 28. - 30. října podzimní prázdniny. V...

Distanční výuka v tanečním oboru

Vážení rodiče, distatnčí výuka v tanečním oboru proběhne prostřednictvím video lekcí. Odkaz na lekce obdržíte e-mailem v průběhu každého týdne po dobu trvání...

Opatření Krajské hygienické stanice

Nařízením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č.11/2020se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ s platností od 5.10 do...

Volná místa v hudebním oboru pro školní rok 2020/2021

Novým zájemcům o studium na naší škole nabízeme volná místa v oborech Hra na klavír, Hra na dechové nástroje, Hra na housle...

Provozní informace

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy.     Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř...

Hygienická pravidla

Pozor změna - zápis na školní rok 2020/2021

Zápis do Soukromé základní umělecké školy proběhne 1. září 2020. Změna se týká zápisu do hudebnho a výtvarného oboru v úpravě času.   Hudební obor  Zápis...

Zápis na školní rok 2020/2021

Zápis do Soukromé základní umělecké školy proběhne 1. září 2020.   Hudební obor Zápis nových žáků bude v úterý 1. září 2020 9.00 - 15.00...

"Absolventská" hodina

V pondělí 29. června 2020 proběhla závěrečná "absolventská" hodina baletu 7. ročníku. Dívky zatančily choreografii inspirovanou Pas de quatre z Labutího jezera ...

Organizace výuky hudební nauky od 25.5.2020

Od 25.5. bude výuka hudební nauky probíhat prostřednictvím dobrovolné individuální konzultace kdykoliv v průběhu stanovených konzultačních hodin vždy: v pondělí 15.30 - 17.00 ve...

Obnovení výuky Přípravné hudební výchovy 1 a 2

Přípravná hudební výchova 1 a 2 bude probíhat v jedné skupině žáků v úterý 16:50 - 17:35 dle instrukcí, které jsme zaslali...

Zahájení výuky hudební nauky

Výuka hudební nauky začne v pondělí 18.5.2020 podle platného rozvrhu.  Prosíme rodiče, aby do 15.5. oznámili účast (případně neúčast) svých dětí ve...

Prezenční výuka ve výtvarném oboru

Prezenční výuka ve výtvarném oboru začne v úterý 18. května 2020 dle rozvrhu platného v tomto školním roce. Pokud Vám stavající rozvrh...

Informace k obnovení prezenční výuky v SZUŠ

V pondělí 11.5. 2020 začíná výuka hry na hudební nástroje a sólového zpěvu.  Organizace výuky probíhá v souladu s hygienickým manuálem MŠMT.    Provozní opatření...

Zahájení výuky v SZUŠ

Dne 11.5. 2020 bude dle pokynu MŠMT znovu zahájena prezenční  individuální výuka v hudebním oboru. Hudební nauka, PHV a soubory prozatím nebudou...