Archiv zpráv

Podzimní fantazie - Otevřený festival scénického tance a pohybového divadla

Na podzim proběhl projekt:   Podzimní fantazie v roce 2020 - experiment Otevřený festival scénického tance a pohybového divadla – on-line   Projektu se v oblasti...

Snížení úplaty za vzdělávání na druhé pololetí školního roku 2020/2021

Vzhledem k nejisté situaci, kdy neznáme termín, ke kterému bude možné obnovit prezenční výuku na naší škole, jsme rozhodli o snížení úplaty...

Postup při ukončení docházky k 31.1.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, kteří se rozhodnou k 31.1.2021 ukončit docházku svých dětí  do naší školy, aby tak učinili prostřednictvím formuláře ,,...

Cena města za "Významný kulturní přínos městu"

Cenu města za "Významný kulturní přínos městu" v kategorii Mladý umělec do 18 let získal taneční obor naší školy pod vedením Jany...

Cena města Havlíčkův Brod za "Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně společenských aktivitách"

Paní učitelka Blanka Skálová získala Cenu města Havlíčkův Brod za "Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v...

Taneční pedagožka Jana Šilarová v časopise Pam Pam (vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu)

Kolegyni Janě Šilarové byl k jubileu věnován medailonek v časopise Pam Pam, který vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Jana...

Distanční výuka v SZUŠ

Vážení rodiče,   dle rozhodnutí vlády se s účinností od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků v základní umělecké...

Prezenční výuka

Vážení rodiče, od pondělí 7. prosince bude na naší škole probíhat, individuální výuka a výuka ve skupině s maximálním počtem 10 žáků, prezenční formou.Hudební...

Usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č.1112 o přijetí krizového opatření...

Distanční výuka v SZUŠ

Vážení rodiče,  v případě, že od 2. listopadu 2020 nebude povolena prezenční výuka v ZUŠ, bude naše škola postupně přecházet k užívání jednotné...

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, MŠMT vyhlásilo ve dnech 26. a 27. října 2020 volné dny. Na ně navazují 28. - 30. října podzimní prázdniny. V...

Distanční výuka v tanečním oboru

Vážení rodiče, distatnčí výuka v tanečním oboru proběhne prostřednictvím video lekcí. Odkaz na lekce obdržíte e-mailem v průběhu každého týdne po dobu trvání...

Opatření Krajské hygienické stanice

Nařízením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č.11/2020se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ s platností od 5.10 do...

Volná místa v hudebním oboru pro školní rok 2020/2021

Novým zájemcům o studium na naší škole nabízeme volná místa v oborech Hra na klavír, Hra na dechové nástroje, Hra na housle...

Provozní informace

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy.     Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř...