Přípravná hudebně-pohybová výchova - PHPV

   Přípravná hudebně-pohybová výchova je předmět určený dětem od 4 let. Vzhledem k nízkému věku dětí je lekce vždy rozdělena na část hudební a část pohybovou – taneční tak, aby byla zachována zásada „komplexnosti“, která je pro estetickou výchovu malého dítěte zásadní. Zpěv a pohyb patří mezi nejpřirozenější vyjadřovací prostředky dětí. Jsou běžnou součástí jejich života, a jsou tedy vhodnou půdou k pozvolnému rozvoji dětské osobnosti, fantazie, tvořivosti i myšlení. Výuka má výhradně herní charakter, děti se postupně seznamují s jednotlivými hudebními i tanečními prostředky, učí se poznávat a vyjadřovat hudební myšlenky zpěvem, hrou na různé rytmické nástroje i pohybem. Škála činností je pestrá, jednotlivé hry a úkoly se střídají tak, aby děti dostávaly neustále dostatek podnětů k vyjádření a zůstávaly po celou dobu aktivní. Hlavním cílem výuky je děti motivovat a pomáhat jim vytvořit si kladný vztah k hudbě i tanci, naučit je základním pravidlům spolupráce s ostatními a rozvíjet jejich estetické cítění.
Vyučují:   Lstibůrková Jana, Mgr. 
  Šilarová Jana 
Korepetice:  Vodrážková Miroslava, Mgr.