Přípravná taneční výchova - PTV 

   Cílem tanečního oboru je rozvíjet celou osobnost dítěte. Seznámit jej s různými tanečními technikami, vést jej ke kultivovanému pohybovému projevu, zprostředkovat mu přístup k amatérské i profesionální taneční kultuře. 

   Taneční obor je členěn na přípravnou taneční výchovu, základní studium prvního stupně a základní studium druhého stupně.

   Přípravná taneční výchova je dvouletý studijní plán určený pro děti předškolního věku a žáky 1. tříd. Děti učíme správnému držení těla, zařazujeme prvky na rozvoj obratnosti a koordinace pohybu. Vedeme je k citlivému vnímání hudby, prohlubování jejich fantazie a kultivovanému tanečnímu projevu. Výuka je vedena formou tanečních, pohybových a hudebních her. Její nedílnou součástí je klavírní doprovod.

   V každém školním roce probíhá projekt samostatného veřejného představení tanečního oboru v KD Ostrov. 
 

Vyučují:  
 
Iveta Melicharová, Mgr., DiS
 
Šilarová Jana
Korepetice:  

Vodrážková Miroslava, Mgr.