Školné

 

Obor

Poznámka

Školné za jedno pololetí

Přípravná hudebně-pohybová výchova

pro děti od 4 let

1.500,-Kč

Hudební obor

Přípravná hudební výchova

1.500,-Kč

 

Přípravná hudební výchova + nástroj nebo zpěv

1.750,-Kč

 

skupina 2 - 4 děti

1.750,-Kč

 

individuální výuka

2.200.-Kč

Taneční obor

Přípravná taneční výchova

1.500,-Kč

 

1. - 3. ročník

1.500,-Kč

 

od 4. ročníku

1.750,-Kč

Výtvarný obor

Přípravná výtvarná výchova

1.500,-Kč

 

od 1.ročníku

1.750,-Kč

 

 

Školné za 1.pololetí je splatné vždy do 30.9.

Školné za 2.pololetí je splatné vždy do 31.1.

 

V případě ukončení docházky se školné náležející za dané pololetí nevrací.

 

Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele (zejména dlouhodobá absence ze zdravotních důvodů), může ředitel školy rozhodnout, že poměrná část školného bude žákovi vrácena.

 

Podrobná pravidla hrazení školného naleznete v části sedmé školního řádu.

 

V případě ukončení docházky v průběhu pololetí, se školné za pololetí nevrací. Výjímečně z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.

 

Úhrada školného:

1. převodem na účet školy

číslo účtu: 276 214 0287/0100 KB

konstatntní symbol pro všechny obory 138

variabilní symbol viz tabulka níže

do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka
 

2. osobně u ekonomky školy paní Bohumily Voplakalové denně od 10.00 do 15.00 hod.; zde je také možné dohodnout změny placení nebo rozložení platby;
dále pak pokud požadujete potvrzení o platbě pro zdravotní pojišťovnu;
 
kancelář se nachází ve 2.patře školy; telefon: 604 681 312

 

3. složenkou

variabilní symbol viz tabulka níže

do zprávy pro příjemce uvďte jméno žáka

 

Vyučující

Variabilní symbol

Bořil Jaroslav 

Buráňová Andrea – od 1.ročníku

18

Buráňová Andrea – PVV

4

 

 

Fejtová Lenka

 

13

 

Hamaričová Daniela

5

Jůda Bohdan

6

Kerber Jan

20

Laštovičková Ivana

Ledvinka Radim

7

Lstibůrková Jana – nástroj

11

Lstibůrková Jana – PHV

17

Málek Pavel

10

Melicharová Iveta

21

Němec David

8

 

Pěničková Markéta

 

22

Pipek Jiří 24

Skálová Blanka

12

Šilarová Jana – od 1.ročníku

19

Šilarová Jana – PTV

14

Vávra Vladimír

15

Vodrážková Markéta

25

Vodrážková Miroslava

16