Školné

Vzhledem k situaci, jsme rozhodli ke snížení úplaty za vzdělávání na 2.pololetí školního roku 2020/2021. Více naleznete zde.

 

Obor

Poznámka

Školné za jedno pololetí

Přípravná hudebně-pohybová výchova

pro děti od 4 let

1.500,-Kč

Hudební obor

Přípravná hudební výchova

1.250,-Kč

 

Přípravná hudební výchova + nástroj nebo zpěv

1.500,-Kč

 

skupina 2 - 4 děti

1.500,-Kč

 

individuální výuka

2.200.-Kč

Taneční obor

Přípravná taneční výchova

1.250,-Kč

 

1. - 3. ročník

1.500,-Kč

 

od 4. ročníku

1.750,-Kč

Výtvarný obor

Přípravná výtvarná výchova

1.250,-Kč

 

od 1.ročníku

1.500,-Kč

 

 

Školné za 1.pololetí je splatné vždy do 30.9.

Školné za 2.pololetí je splatné vždy do 28.2.

Žáka lze odhlásit k 31.1. nebo 30.6. školního roku. V případě ukončení docházky v jiném termínu, se školné za pololetí nevrací. Výjímečně z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.

 

Úhrada školného:

1. převodem na účet školy

číslo účtu: 276 214 0287/0100 KB

konstatntní symbol pro všechny obory 138

variabilní symbol viz tabulka níže

do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka
 

2. osobně u ekonomky školy paní Bohumily Voplakalové denně od 10.00 do 15.00 hod.; zde je také možné dohodnout změny placení nebo rozložení platby; kancelář se nachází ve 2.patře školy; telefon: 569 426 783

 

3. složenkou

variabilní symbol viz tabulka níže

do zprávy pro příjemce uvďte jméno žáka

 

Vyučující

Variabilní symbol

Bajáková Libuše

1

Belingerová Hana – zpěv

2

Belingerová Hana – klávesové nástroje

2

Bořil Jaroslav 

Buráňová Andrea – od 1.ročníku

18

Buráňová Andrea – PVV

4

Hamaričová Daniela

5

Jůda Bohdan

6

Laštovičková Ivana

Ledvinka Radim

7

Němec David

8

Lstibůrková Jana – nástroj

11

Lstibůrková Jana – PHV

17

Skálová Blanka

12

Sochorová Adéla 

22

Šilarová Jana – od 1.ročníku

19

Šilarová Jana – PTV

14

Šoposká Lenka

13

Vávra Vladimír

15

Vodrážková Miroslava

16