Klavírní oddělení

   Posláním klavírního oddělení je poskytnout žákům, kteří projeví potřebné předpoklady a zájem o studium klavíru, základy odborného vzdělání na tento nástroj.
 

   Studium je rozděleno do tří etap: přípravného stupně studia, prvního stupně základního studia, které trvá sedm let a druhého stupně základního studia, které je čtyřleté.   

   Naši pedagogové mají dlouhodobě velmi dobré výsledky v klavírním vzdělávání malých dětí (4 až 5-ti letých). Ty učíme hravým způsobem různé druhy úhozů, orientaci na klávesnici, čtení notového zápisu a jeho praktické spojování s klávesami. Dbáme na správné sezení u nástroje, rozvíjíme paměť, fantazii a hudební představivost formou práce s lidovými písněmi a říkadly.

Učíme žáky pracovat s technickými a výrazovými prostředky tak, aby byli schopni vyjádřit hudební myšlenky. Postupně si žáci ověřují a upevňují pracovní návyky, které jsou utvářeny a rozvíjeny soustavnou domácí přípravou.
 

   Své dovednosti mohou žáci uplatnit při veřejných vystoupeních pořádaných školou, na různých hudebních akcích, při účasti v různých hudebních soutěžích a přehlídkách ZUŠ. Hru na klavír mohou uplatnit naši absolventi v řadě povolání, jako například učitelky mateřských škol nebo pedagogové na prvním stupni základních škol. Nadané děti, které se klavírní hře chtějí věnovat profesionálně, připravujeme na studium na konzervatořích a hudebních gymnáziích.
 

   Od 6. ročníku základní studia zahrnuje studijní plán povinnost výběru v předmětu kolektivní interpretace, dle schopností a zájmu žáka. Na naší škole může vybírat z těchto variant: klavírní doprovod, čtyřruční hra nebo interpretační  soubor. Žáci, kteří v současné době navštěvují 2. a vyšší ročník I.stupně základního studia, pokračují ve vzdělávání dle původního vzdělávacího plánu. Zde je tento předmět zařazen od 4. ročníku I. stupně základního studia. 

 

 Vyučují: Ledvinka Radim
  Pěničková Markéta, DIS
  Skálová Blanka 
  Schinzelová Lucie, Mgr.
  Vodrážková Markéta, DiS
  Vodrážková Miroslava, Mgr.