Aktuality

Blahopřání Julii

 

Blahopřejeme naší studentce Julii Čapkové, která v lednu t.r. úspěšně složila přijímací zkoušky na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a byla přijata ke studiu hry na klarinet.

Přejeme Julii mnoho úspěchů v nadcházejícím uměleckém studiu a stálou radost z hudby.