Aktuality

Přijetí na konzervatoř

 

Markéta Vodrážková, žákyně ze třídy paní učitelky Blanky Skálové, v lednu úspěšně vykonala přijímací zkoušky na Konzervatoři v Kroměříži, obor klavír. Při přijímacím řízení se umístila na prvním místě. Blahopřejeme.