Aktuality

Koncert dechového oddělení

 

 

V pondělí 26. června se uskutečnil v kostele sv. Vojtěcha již tradiční koncert dechového oddělení paní učitelky Jany Lstibůrkové.  Děkujeme římskokatolické farnosti v Havlíčkově Brodě za zapůjčení prostoru kostela.

 

Koncert zahájil  flétnový soubor Flauti feroci. Poté vystoupily nejmladší děti, pro které to byl vůbec první "zuškový" koncert. Následovali žáci z vyšších ročníků. Svého přednesu se zhostili s jistotou  Ozvláštěním koncertu pak byla Sonáta d moll B. Marcella v doprovodu kytary Josefíny Davídkové, j.h.

 

Koncert završila Magdaléna Davídková, která tímto ukončila své patnáctileté studium na naší škole. Magdaléna předvedla bravurní výkon. Zahrála si skladbu se svojí pedagožkou Janou Lstibůrkovou, dále se představila v barokní skladbě F. M. Feraciniho Sonáta F dur. Třešničkou na dortu byl pak její přednes soudobých skladeb Pastoral a La Danse E. Gregsona.

 

Koncert ve sv. Vojtěchu byl důstojnou tečkou za letošním školním rokem. Přinesl vlnu emocí: pocit úspěchu, radost i dojetí.  Za vše patří velký dík paní Janě Lstibůrkové i Miroslavě Vodrážkové, která svým klavírním doprovodem a svoji lidskostí podpořila děti v jejich výkonu.