Aktuality

Úspěchy malých klavíristek

 

I když prožíváme podivnou dobu, je štěstím, že naše děti mají své domovy a mohou se věnovat tomu, co je baví.

 

A tak naše malé muzikantky měly opět po kovidové odmlce možnost zúčastnit se klavírních soutěží. A vedly si opravdu velmi dobře.

 

Na celostátní soutěži Beethovenovy Teplice získala 2. cenu v I. kategorii do 9 let Liliana Fejtová a ve II. kategorii do 11 let 3. cenu Sára Košmiderová. Na další soutěžní přehlídce v Příboře získaly ve své kategorii Zlaté pásmo Helena Ptáčková (8 let), ve II. kategorii Liliana Fejtová (9 let) s nejvyšším bodovým ohodnocením a Sára Košmiderová (11 let). Stříbrné pásmo obdržela Adéla Bredová (10 let). Jejich učitelka Blanka Skálová dostala diplom za vynikající pedagogickou přípravu žáků.

 

Z mezinárodní soutěže Pro Bohemia v Ostravě přivezla 2. cenu Sára Košmiderová.

 

V květnu se konala v Praze další celostátní soutěž Mladí pianisté hrají na klavír Steinway. Tady Liliana Fejtová získala 1. cenu ve své kategorii a cenu za mimořádné provedení skladby E. Griega Nocturno C dur. Sára Košmiderová získala 2.cenu a zvláštní ocenění poroty za mimořádné provedení Sonáty D dur J. L. Dusíka.

 

V červnu se uskutečnil již 31. ročník soutěže Prague Junior note v Sále B. Martinů v prostorách AMU v Praze. V I. kategorii si odvezla čestné uznání I. stupně Liliana Fejtová a ve III. kategorii 3. cenu Sára Košmiderová.

 

Všem klavíristkám i jejich učitelce Blance Skálové gratulujeme za vynikající reprezentaci školy i města.

 

Mgr. Lenka Fejtová