Aktuality

Úspěch trumpetistky

 

V pátek 8. 4. 2022 se v ZUŠ Jihlava uskutečnilo krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na žesťové nástroje. Naši školu vzorně reprezentovala trumpetistka Julie Šormová ze třídy pana učitele Pavla Málka. 

Porota složená z profesionálních hráčů a význačných pedagogů hry na žesťové nástroje Julii udělila 1. cenu!

Julii Šormové i Pavlu Málkovi srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Dík patří i Radimu Ledvinkovi za klavírní korepetici.