Aktuality

Okresní kola soutěží ZUŠ

 

9. února a 11. března se konala okresní kola soutěže základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu a ve hře na dechové nástroje, kterou uspořádali učitelé Základní umělecké školy Smetanovo náměstí pod vedením ředitele Jindřicha Macka.

 

Soutěže se zúčastnili žáci naší školy ze tříd Daniely Hamaričové, Jany Lstibůrkové a Pavla Málka s klavírním doprovodem Miroslavy Vodrážkové a Radima Ledvinky.

Chtěla bych poděkovat všem žákům za vzornou reprezentaci školy a pogratulovat jim k výsledkům, kterých v soutěži dosáhli.

 

Velké poděkování patří též všem učitelům, kteří žáky do soutěže připravili.

 Miroslava Vodrážková a Radim Ledvinka obdrželi od poroty diplom za vynikající klavírní doprovod.

 

V neposlední řadě patří naše poděkování také organizátorům soutěže za krásné prostředí a příjemné klima, které vytvořili pro všechny soutěžící i jejich doprovod.

 

Mgr. Lenka Fejtová – ředitelka školy