Aktuality

Úspěchy klavíristek ze třídy paní učitelky Blanky Skálové

 

Během podzimu 2021 se klavíristky za třídy paní učitelky Blanky Skálové úspěšně zúčastnily několika klavírních soutěží.

Bachovská cesta v Dobřanech 4.-7.11.2021:

     Fejtová Liliana 2.cena

     Prachařová Sára ČU I.stupně

     Košmiderová Sára účast

Mezinárodní soutěž Amadeus, Brno 11.-12.11.2021

     Fejtová Liliana 3.cena

     Košmiderová Sára čestné uznání

     Prachařová Sára účast

Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem 24.-26.11.2021

     Košmiderová Sára účast

A.Dvořák mladým, Praha 4.-5.12.2021

     Fejtová Liliana, zlaté pásmo

     Ptáčková Helena, stříbrné pásmo

     Klofáčová Kristýna, stříbrné pásmo

Brněnská klavírní soutěž, Brno 10.-12.12.2021

     Košmiderová Sára, cena pro nejmladšího účastníka

Blahopřejeme!