Aktuality

Úspěch akordeonistky Nikol Černíkové na Mezinárodních pražských akordeonových dnech.

 

Ve dnech 29.-30.10.2021 proběhly v Praze Mezinárodní akordeonové dny. SZUŠ reprezentovala akordeonistka Nikol Černíková ze třídy p. učitelky Ivany Laštovičkové. Mezinárodní umělecká porota ocenila výkon naší žákyně zlatým pásmem.

Soutěže se aktivně zúčastnila i naše paní učitelka Markéta Vodrážková, která s klavírním partem vystoupila jako hostující členka akordeonového orchestru Pohoda ze ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod. Orchestr získal zlaté pásmo a nejvyšší bodové ohodnocení ze všech zúčastněných těles.

Nikol i paní učitelce blahopřejeme.