Aktuality

Organizace výuky v SZUŠ od 24.května 2021

 

Od pondělí 24.května je umožněna osobní přítomnost ve výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování. Při obnovení prezenční výuky nad 10 žáků je nutné doložit čestné prohlášení zákonného zástupce (ZDE) , že ve škole, nebo ve školském zařízení žák absolvoval test na stanovení přítomnosti antigenů viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.


V hudebním oboru bude probíhat výuka hudební nauky dle platného rozvrhu ze září 2020.http://www.szushb.cz/content.php?druh=hudebninauka


Výuka PHV1 a PHV2 bude probíhat dle instrukcí paní učitelky Jany Lstibůrkové, které zašle rodičům žáků mailem.


Žáci tanečního oboru obdrží instrukce k organizaci výuky mailem od paní učitelky Jany Šilarové.


Výuka výtvarného oboru bude probíhat dle rozvrhu ze září 2020.http://www.szushb.cz/content.php?druh=vytvarnyobor