Aktuality

Podzimní fantazie - Otevřený festival scénického tance a pohybového divadla

 

Na podzim proběhl projekt:
 
Podzimní fantazie v roce 2020 - experiment
Otevřený festival scénického tance a pohybového divadla – on-line
 
Projektu se v oblasti Taneční tvorby zúčastnila žákyně I. ročníku II. stupně tanečního oboru Dorota Novotná. Ve spolupráci se svou sesrou Matyldou (absolventkou tanečního oboru), vytvořila chorografii "Svázaná snem". Autorem hudby je Cireh. Technicky se na projektu podílel Ivan Herič.
 
Dívky svoji choreografii přibížily následovně:

"Rozhodly jsme se v tanci vycházet z inspirace snů a nevědomí. Personifikací snu jsme chtěly zachytit ten pocit, kdy nás naše mysl kompletně ovládá, tu chvíli, kdy si to uvědomíme, a naše vlastní vnímání snů."

 

Zde předkládám hodnocení odborné komise:

Marie Herderová DiS.

Dílko nám ukazuje, že téma „Svoboda a omezení“ se dá uchopit z různých perspektiv. Tanečnice zvolily téma snu, které se odehrává nad našimi hlavami. Tímto bych chtěla pozitivně hodnotit vybraný taneční prostor. Líbil se mi nápad na využití stuhy, jakožto jasné spojení personifikovaného snu a toho, komu se sen zdá. Velmi oceňuji, jakým způsobem se prve stuha objeví. Dále bych chtěla vyzdvihnout technické provedení obou tanečnic. Daný nástřel choreografie by mohl mít určitý potenciál v další práci, kde bych se zamyslela nad jinou skladbou a více se zaměřila na hlubší využití stuhy a opravdu naplněný pohyb.

 

MgA. Magdaléna Pupík Rellichová

Promyšlený koncept zaměřený na spolupráci dívek. Líbí se mi výběr prostoru - střecha. Myšlenka se na mě přenesla, sdělení bylo opravdové. Práce má určitě velký potenciál s dalšími možnostmi využití v tvorbě.

 

Děkuji Dorotce a Matyldě, za jejich nápad i jeho realizaci. Věřím, že bude další příležitost setkat se s jejich dalšími ispirativními a zajímavými projekty.