Aktuality

Cena města Havlíčkův Brod za "Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně společenských aktivitách"

 

Paní učitelka Blanka Skálová získala Cenu města Havlíčkův Brod za "Významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně společenských aktivitách".
Blanka Skálová je význačnou osobností v oblasti české klavírní pedagogiky. Za dobu dlouholetého působení v uměleckém školství prošlo
jejím vedením několik set žáků. O vynikajících výsledcích její práce svědčí přední umístění žáků v celostátních a mezinárodních klavírních soutěžích. Svým citlivým přístupem probouzí paní učitelka ve svých žácích lásku k hudbě. Mnozí žáci Blanky Skálové se hudbě věnují na profesionální úrovni jako koncertní pianisté nebo pedagogové na nejvyšších stupních uměleckého školství.