Aktuality

Opatření Krajské hygienické stanice

 

Nařízením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č.11/2020

se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ s platností od 5.10 do 18.10.2020. Plné znění nařízení najdete zde.

 

ZUŠ vzniká od 5. 10. 2020 dle novely školského zákona povinnost distančního vzdělávání. Učitelé budou kontaktovat zákonné zástupce žáků a seznámí je s formou distanční výuky.