Aktuality

Provozní informace

 

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy.  

 

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy není možnýŽádáme všechny zákonné zástupce žáků, aby v době výuky svých dětí, byli dostupní na mobilních telefonech. V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 bude výuka zrušena a bude nutné si neprodleně vyzvednout dítě před budovou školy. V případě výskytu covid-19 bude škola informovat, prostřednictvím webových stránek o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy a o případné úpravě způsobu vzdělávání.