Aktuality

Zahájení výuky hudební nauky

 

Výuka hudební nauky začne v pondělí 18.5.2020 podle platného rozvrhu.  Prosíme rodiče, aby do 15.5. oznámili účast (případně neúčast) svých dětí ve výuce na email: szus.hb@tiscali.cz nebo formou SMS na číslo 777 164 347. Žádná ze stávajících skupin nepřesahuje povolený počet 15 žáků.

Prosíme, aby žáci vyčkali v přesný čas zahájení výuky u zadního (modrého) vchodu, odkud budou odvedeni do učebny.Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Výuka bude probíhat dle hygienických nařízení MŠMT, která jsou přesně popsána v předcházející zprávě na webových stránkách SZUŠ.