Aktuality

Informace k obnovení prezenční výuky v SZUŠ

 

V pondělí 11.5. 2020 začíná výuka hry na hudební nástroje a sólového zpěvu. 

Organizace výuky probíhá v souladu s hygienickým manuálem MŠMT. 

 

Provozní opatření definovaná ředitelkou školy Mgr. Lenkou Fejtovou:

Vstup do budovy bude umožněn pouze zadním vchodem (modré dveře).

Doprovázející osoba nesmí vstupovat do budovy školy, žáky nižších ročníků vyzvedne učitel hlavního oboru po zazvonění na zvonek přímo u vchodových dveří. Po ukončení hodiny učitel žáka odvede tamtéž. Prosíme rodiče, aby respektovali toto opatření a přiváděli i vyzvedávali své děti ve stanovený čas. Čekání v budově školy je zakázáno.

Žáci vyšších ročníků vstupují po zazvonění do budovy sami a odcházejí rovnou do učebny svého oboru.

Všichni žáci si po příchodu do učebny dezinfikují ruce, dezinfekční prostředky budou v učebnách připraveny.

Žáci přicházejí až do učebny v rouškách, nesundávají roušku při pohybu na chodbě.

Každý žák musí mít jednu čistou náhradní roušku a jeden čistý sáček.

Při vstupu do budovy školy odevzdá každý žák vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ,  které bude podepsáno zákonným zástupcem. V případě, že žák toto prohlášení nebude mít s sebou, nebude mu umožněn vstup do budovy školy a výuka v tomto případě neprobíhá. Žák nemá možnost v budově školy setrvat.

Přítomnost žáka je možná pouze v čase jeho hodiny. Není možno v budově školy čekat.

 

Bližší informace podávají učitelé jednotlivých oborů, prosíme rodiče, aby je v případě potřeby telefonicky kontaktovali.

 

Prezenční výuka hudební nauky bude probíhat od pondělí 18. 5. 2020. Bližší informace upřesníme prostřednictvím webových stránek, případně je podají učitelé hlavních oborů.

 

Prezenční výuka v tanečním bude zahájena v pondělí 18. 5. 2020. Sledujte prosíme své e-mailové adresy.

 

Datum zahájení prezenční výuky ve výtvarném oboru bude upřesněno. Rodiče budou informování e-mailem.