Aktuality

Vítězka Eliška Koťarová

 

10.5. - 12. 5. 2019 proběhlo v Plzni celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon.
SZUŠ reprezentovala Eliška Koťarová ze třídy uč. Ivany Laštovičkové. 
V 0. kategorii Eliška získala 1. místo s nejvyšším bodovým ohodnocením kategorie.

Elišce i paní učitelce gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.