Aktuality

Úspěšné tanečnice

 

  1. 24.března 2018 se žákyně našeho tanečního oddělení vydaly do brněnského divadla Radost na Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance „Děti tančí“.

    Choreografie, vytvořené paní učitelkou Janou Šilarovou a dětmi, měly velký úspěch. Během soutěže jsme shlédli celkem 32 choreografií z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Žákyně prvního ročníku se na své první „velké“ soutěži představily choreografií „Vosy“ za níž obdržely cenu „Za vyváženost všech složek“, tanec druhého ročníku „ Jazykolamy“ získal cenu „Za propojení živé hudby s dětským pohybem“ a návrh na postup do celostátní přehlídky, která se bude konat v květnu v Kutné Hoře. Choreografie žákyň čtvrtého ročníku „Blechy“ získala cenu „Za muzikálnost a technickou připravenost interpretů“.

    Blahopřání a poděkování za úspěšnou reprezentaci směřuje především paní učitelce Janě Šilarové, která s žáky soutěžní tance připravila.